Spelvormen

Hieronder vindt u een opsomming van spelvormen die u bijvoorbeeld bij coachen zou kunnen inzetten. Deze spelvormen zijn veelal ook in andere situaties te gebruiken, zowel zakelijk als privé.

SPEL

 

AUTEURS

BESCHRIJVING

 Keuzespel

Keuzespel

Peter Gerrickens, Marijke Verstege, Paul Beekers

Ontdek uw blinde vlekken bij het maken van keuzes 

In het alledaagse leven moet u vaak de ene na de andere keuze maken. Meestal gaat u dat waarschijnlijk makkelijk af, maar er zijn wellicht ook keuzes waar u moeite mee heeft. De bedoeling van dit spel is u te helpen bij het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn.

Het Keuzespel is een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig een belangrijke keuze gaat maken. Ook is het bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes. Het spel is tevens zinvol bij het terugkijken op een gemaakte keuze, zodat u daar lering uit kunt trekken voor de toekomst.

Eigen Wijsheden Spel

Eigenwijshedenspel

Peter Gerrickens, Marijke Verstege, Judith Kunen en Gerben Willemse Inspirerende citaten en pakkende vragen. De bedoeling van dit spel is u op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop u tegen onderwerpen als ‘communicatie’, ‘verandering’ of ‘leiderschap’ aankijkt.
Daarnaast nodigt het spel u uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan uw persoonlijke ervaringen.Het spel is geschikt voor allerlei soorten groepen, zowel in werk als privé. U leert elkaar op een verrassende manier beter kennen.

Gevoelswereldspel

Gevoelswereldspel

Peter Gerrickens en Marijke Verstege

Centrale vraag: Wat voel ik?De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen beter gaan begrijpen.

Coaching, samenwerken in teams, kennismaking en evaluatie in groepen, privé. Het spel is ook geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Het is dan wel wenselijk een voorselectie te maken uit de kaarten.

Inspiratiespel

Inspiratiespel

Peter Gerrickens en Marijke Verstege

Thema: Wat wil ik?

De bedoeling van het Inspiratiespel is u met anderen in gesprek te brengen over hetgeen u inspireert, van binnenuit motiveert.

Handleiding Inspiratiespel

Handleiding Inspiratiespel

HANDLEIDING INSPIRATIESPEL

Bent u van plan om het Inspiratiespel in groepen of teams te gebruiken? Wilt u een compleet overzicht van de mogelijkheden van het spel? Dan is het raadzaam ook de Handleiding Inspiratiespel aan te schaffen.

Kennismakingsspel

Kennismakingsspel

Peter Gerrickens & Marijke Verstege Leer elkaar op een verrassende manier
(nog) beter kennen
Een leuke en uitnodigende kennismaking in een groep of team werkt erg stimulerend. Dit spel is niet alleen geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Als u elkaar al kent, kunt u met dit spel nieuwe kanten van anderen ontdekken.

Kwaliteitenspel

Kwaliteitenspel

Peter Gerrickens

Thema: Wie ben ik?

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik?
Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt u een antwoord vinden op vragen als:
• Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
• Hoe zien anderen mij?
• Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

 Handleiding Kwaliteitenspel

Handleiding Kwaliteitenspel

HANDLEIDING KWALITEITENSPEL

Als u van plan bent het Kwaliteitenspel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gaan gebruiken, is het raadzaam ook de Handleiding Kwaliteitenspel aan te schaffen.

Leiderschapsspel

Leiderschapsspel

Peter Gerrickens en Marijke Verstege. Stilstaan bij leidinggeven
De bedoeling van dit spel is als leidinggevende stil te staan bij uw eigen visie op leiderschap en de manier waarop u daar in de praktijk invulling aan geeft. Sluit deze visie aan op de visie van uw organisatie op leiderschap? Wat verwachten uw medewerkers van u als leidinggevende?Het Leiderschapsspel is geschikt voor alle niveaus van leidinggeven, en voor uiteenlopende situaties én visies op leiderschap. Specifieke toepassingen zijn:
• Coachen van leidinggevenden.
• Functioneringsgesprekken.
• Intervisie met leidinggevenden.
• In teams: bespreken verwachtingen die medewerkers hebben van leidinggevende.

Levenskunstspel

Levenskunstspel

Peter Gerrickens, Marijke Verstege en Zjev van Dun

Hoe breng ik meer balans in mijn leven?

De bedoeling van dit spel is u een stap verder te helpen als u meer balans in uw leven wilt brengen. Het Levenskunstspel is zeer geschikt voor coaching, maar u kunt het ook met anderen spelen om meer inzicht te krijgen in elkaars levensstijl.

Relatiespel

Relatiespel

Peter Gerrickens

Hulpmiddel bij verbeteren van relaties

Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. Het spel kan zowel zakelijk (collega’s, leidinggevenden of klanten) als privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden) worden gebruikt.

Voor coaching, teambuilding en intervisie is het spel dan ook zeer geschikt.

Spel van Verlangens

Spel van Verlangens

Peter Gerrickens en Marijke Verstege Hoe beïnvloeden je behoeften je gedrag?
Behoeften spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze bepalen een groot deel van ons gedrag. We hebben daarbij niet alleen te maken met onze eigen behoeften, maar ook met die van de mensen om ons heen, en met de behoeften die ons vanuit de samenleving worden opgedrongen. Zo wordt ons leven een ‘Spel van Verlangens’, waarbij de centrale vraag is: Waar heb jij nu echt behoefte aan?
De bedoeling van dit spel is u te helpen bij het orde scheppen binnen de wirwar aan behoeften, zodat u van daaruit keuzes kunt maken voor gedrag dat zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen.
Het spel is geschikt voor (zelf-)coaching, uiteenlopende groepen, teams, intervisie en privé.

Vaardighedenspel

Vaardighedenspel

Peter Gerrickens

Thema: Wat kan ik?

De invalshoek bij dit veelzijdige communicatiespel is de vraag: Wat kan ik? Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privésituaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en Communiceren te bespreken én te verbeteren.
Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die zich met communicatie bezighoudt.

Handleiding Vaardighedenspel

Handleiding Vaardighedenspel

HANDLEIDING VAARDIGHEDENSPEL

Als u van plan bent het Vaardighedenspel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gebruiken, is het raadzaam ook de Handleiding Vaardighedenspel aan te schaffen.

Werkplezier Spel

Werkplezierspel

Peter Gerrickens, Marijke Verstege
en Zjev van Dun

Meer plezier in je werkHeb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst om dit zo te houden. Als je ‘nee’ zegt, is het zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of jij daar zelf iets aan kunt doen. In beide gevallen kan het Werkplezier Spel je daarbij helpen.

Het spel is geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, trainings- en opleidingsgroepen en intervisie.