Coachvormen

Jij bent de Coach!Klik op een van de vormen van coachen in onderstaande tabel om direct naar de juiste beschrijving te gaan:

Businesscoach
Executivecoach
Loopbaancoach
Personalcoach
Studiecoach
Teamcoach
Vitaliteitscoach
Werkcoach

Businesscoach

Wanneer je een bedrijf wilt opstarten, een ervaren eenpitter bent, of een organisatie met Coachmeerdere werknemers hebt, Coachdan kun je tegen vragen aanlopen die je graag eens met een ander bespreekt. Die ander kan een Businesscoach zijn.

Een Businesscoach kan je, bij voorbeeld, helpen bij het:

 • Helder maken van jouw unieke, onderscheidende kwaliteiten,
 • Opstellen van een ondernemingsplan, marketingplan of strategie,
 • Ontwikkelen van de organisatie, nieuwe markten,
 • Maken van meer omzet / resultaat,
 • Ontwikkelen van meer marketingkennis,
 • Vinden van een goede balans werk/privé,
 • Definiëren van jouw meerwaarde voor je klanten,
 • Ontwikkelen van een goed personeelsbeleid,
 • e.d.

Een Businesscoach kan je helpen door middel van coachen, sparren en adviseren.

Voorbeelden van businesscoaching vind je hier:

Noord NL Midden NL

Executivecoach

Een Executivecoach werkt met directieleden, topondernemers, raden van bestuur, bewindslieden, topambtenaren e.d. Met mensen dus waarbij de eindverantwoording ligt en die met complexe krachtenvelden te maken hebben.

De Executivecoach fungeert als volwaardig sparringpartner. Een Executivecoach opereert op een breed terrein. Het hoger management kan op veel gebieden tegen vragen aanlopen. Zo kunnen zakelijke dilemma’s en strategische keuzes langskomen, maar ook de vraag ‘hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?’. Daarnaast kan er met de Executivecoach vrij en vertrouwelijk van gedachten worden gewisseld zonder dat dit direct organisatorische consequenties heeft.

Loopbaancoach

Een loopbaancoach helpt je bij het maken van keuzes in je loopbaan. Een loopbaancoach helpt je met het inzichtelijk maken van jouw kwaliteiten, je sterke punten. Van belang is ook om helder te maken wat jij wilt. Je interesses komen aanbod, maar ook jouw wensen, je persoonlijke omstandigheden en je natuurlijke gedrag. Vragen die in grote lijnen aan de orde komen zijn; wat kan ik, wat wil ik, wie ben ik.

Wanneer alles helder is gemaakt kan samen met de coach functies worden uitgezocht die passen bij jouw profiel en kan een plan van aanpak worden opgesteld. In het beste geval leer je ook hoe jij je jezelf kunt presenteren/verkopen.

Een Loopbaancoach kan je helpen wanneer je aan het begin van je carrière staat, maar evenzogoed als je bijvoorbeeld twintig jaar werkervaring hebt.

Wil je eens een oefening doen in het maken van een keuze? Vul dan dit formulier in. (Gebaseerd op de theorie van Daniel Ofman ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties‘)

Personal coach

Personal coaches zijn werkzaam op een heel breed terrein. Het kan gaan om zaken die bij jou privé spelen, bijvoorbeeld belemmerende factoren die je wilt overwinnen, maar het kan ook gaan om afvallen of het verbeteren van sportprestaties.

Personal Coaching is dus vooral voor mensen die met ondersteuning van een coach gericht willen werken aan een specifiek thema. Jij bent de deskundige op jouw thema, de coach is deskundig in de wijze van realiseren van jouw specifieke doel.

Zaken waar Personal Coaches op kunnen worden ingezet zijn:

 • Werkgerelateerd; burn-out, carrièrekeuzes, werkplezier hervinden
 • Privegerelateerd; overwinnen van angsten, onzekerheden of tegenslagen. Een gezonde balans vinden, (opnieuw) uitvinden van persoonlijke motivatie e.d.

Maar een Personal Coach kan je ook helpen bij het spiegelen van zaken en  je kan hem/haar gebruiken om eens stevig te sparren.

Studiecoach

Een Studiecoach, de naam zegt het al, geeft ondersteuning bij het leren.
Het belangrijkste wat de Studiecoach doet is het verhogen van de leervaardigheid. De student heeft het druk, er zijn veel zaken die om aandacht vragen.

De Studiecoach helpt je bij het inrichten van je studie en helpt je bij het maken van keuzes. Er zijn ook Studiecoaches die je inhoudelijk kunnen ondersteunen bij vragen over de leerstof.

Teamcoach

Teamcoaching is erop gericht een team beter, met meer kwaliteit, met meer plezier en meer resultaat te laten samenwerken. Ook teams hebben onderhoud nodig. Wanneer vergaderingen onbevredigend verlopen, het team verminderde productiviteit heeft, er is een crises ontstaan, of er is sprake van een conflict, dan kan hulp van buitenaf zeer welkom zijn. Een Teamcoach kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een succesvol team dat in staat is belemmeringen te bespreken en te verminderen waar in vertrouwen feedback gevraagd en gegeven kan worden. Een succesvol team werkt resultaatgericht aan gezamenlijke doelen. Voorbeelden van teamcoaching vind je hier:

Noord NL Midden NL

Vitaliteitscoach

Een Vitaliteitscoach wordt veelal ingeschakeld bij stressverschijnselen, burn-out of wanneer een nieuwe balans moet worden gevonden op het gebied van werk-privé. Een Vitaliteitscoach begeleid mensen in gezondheid of persoonlijke ontwikkeling. Houding, beweging, ontspanning en ook voeding kunnen, naast algemene coaching, aan bod komen. De vitaliteitscoach helpt bij het stellen en ook halen van persoonlijke doelstellingen, het afleren van slechte gewoontes en het laten ‘inslijten’ van nieuwe gewoontes.

Werkcoach

Een Werkcoach vinden we, bijvoorbeeld, bij het UWV. In dat geval zijn het begeleiders die werkzoekenden helpen bij het vinden van werk. Maar er zijn ook particuliere bedrijven die zich met deze tak van sport bezighouden. Naast het vinden van een baan, wordt de werkzoekende veelal ook geholpen tijdens de sollicitatieprocedure en wordt ook de 1e maanden in de nieuwe job ondersteuning geboden.

Soms werken Werkcoaches ook met mensen in hun baan. Zij geven dan ondersteuning bij het vinden van de juiste balans werk-privé. Of helpen bij het aanleren van vaardigheden, zoals delegeren, time-management e.d.